CCM663RD

薄型奥行タイプ、傾斜式トゥイーター、3ポジションEQスイッチ

価格(税込)

¥151,800/ペアー(税込)